Disclaimer

De website www.hildeconsult.com en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van Hilde Consult/Consultancy for Development.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Consultancy for Development.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Consultancy for Development sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Consultancy for Development is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.hildeconsult.com zijn geen eigendom van Consultancy for Development. Consultancy for Development aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Consultancy for Development worden onderhouden.