De Tijger in de Kooi: ervaringen uit Bangladesh

Mevr. Omisa Begum wordt aan mij voorgesteld door een lokale organisatie op het platteland van Bangladesh als een voorbeeld van succes. Zij vertelt mij haar levensverhaal, die schokkend is door weinig kansen en uitbuiting (als meisje niet naar school, uitgehuwelijkt op haar 12e, hoge bruidsschat, jaar op jaar kinderen baren, ze is jarenlang een schamele randfiguur in haar gemeenschap). Ze had een laag zelfbeeld, dacht dat ze niets kon en niets waard was. Ze was bang voor van alles, om zich vrij te bewegen, om haar mond open te doen, zo wie zo om ergens iets van te vinden. Op latere leeftijd, via een lange route van alfabetisering, deelname aan een programma voor emancipatie en economische kansen voor vrouwen, functioneert zij nu in een regionale raad voor ontwikkeling en is een publieke figuur in de strijd voor vrouwenrechten.

Zij vergeleek al die angsten en schijnbare onmogelijkheden met een tijger in een kooi. Die tijger is zwaar gefrustreerd door z'n gevangenschap, klauwt woest om zich heen, een verscheurend dier die niets van je overlaat als je in zijn nabijheid komt. Je kijkt wel uit om daar de strijd mee aan te gaan, de moed zinkt je al bij voorbaat in de schoenen. Echter als je de tijger vrijlaat, duikt hij weg in de jungle, en doodt alleen wat hij nodig heeft om te overleven. Hij doodt lang niet alles en iedereen. Je verlamming verdwijnt als je je angst in de ogen kijkt, en je komt in actie om dat te doen wat je kunt.

Dat was haar metafoor die zij mij vertelde. Zij had de moed opgebracht haar angsten te tackelen, en haar leven was radicaal veranderd. 'Ik ben nu voor niemand of niets meer bang' (zei ze toen we het hadden over wat het vergt om in Bangladesh vooraan te staan in de strijd om vrouwenrechten).

Coaching kan je helpen ontdekken wat jouw blokkades zijn om verder te komen, waar je angsten uit bestaan die vooruitgang in de weg zitten. Want de grootste beperking in ons leven is de beperking die we zelf aan ons leven geven. Door onze eigen gedachten. Dat onder ogen zien is de eerste stap op weg naar verandering, en het vinden van een betere balans.

Een metafoor is een krachtig instrument om na te denken over je leven. Van ouds worden hiervoor fabels gebruikt (zet ik veel in bij narratieve coaching).

De Tijger in de Kooi is eveneens de titel van een prachtige fabel uit India, over beloftes en rechtvaardigheid. Maar ook over voorkomen dat je verscheurd wordt, door je eigen moed in te zetten plus een slimme procesbegeleider. Lees het verhaal.