Hilde Consult - Consultancy for Development

Cultuur & diversiteit

De wereld is plat geworden. Zo beschrijft Thomas Friedman (2005) globalisering. We kunnen onbeperkt communiceren, zaken doen, samenwerken over de hele wereld; niet gehinderd door hiërarchische structuren, afstand en tijd.

Er zijn weinig hobbels op de digitale snelweg. Maar in de echte samenwerking blijken de wegen naar elkaar helemaal niet plat: geconfronteerd met andere omgangsvormen, werkwijzen, uitgangspunten –verschillend per (sub)-cultuur, ondervindt menigeen vertraging, onbegrip en conflict. Effectief leren omgaan met culturele diversiteit is daarom dé kritische succesfactor geworden in de huidige globale samenleving.

Interculturele coaching heeft tot doel om individuen en organisaties te faciliteren om effectief te zijn in een multiculturele of internationale context. Deze begeleidingsvorm onderscheidt zich door een focus op culturele gevoeligheden en verschillen, en is een specialisatie binnen coaching. Een effectief diversiteitsbeleid inrichten is behulpzaam om medewerkers en klanten van verschillende achtergronden maximaal op hun specifieke kracht in te schakelen. Verschillen kunnen nieuwe diensten en producten opleveren, en daarom bijdragen aan innovatie.

Competenties met aandacht voor diversiteit ontwikkelen en leren toepassen is een uitdagende zaak. Gelukkig zijn daarbij veel zaken leerbaar. Bijvoorbeeld Interculturele communicatie; zie bij het aanbod trainingen welke aspecten daarbij aan bod kunnen komen. Intercultureel onderhandelen en internationaal management behoren in toenemende mate tot de kerncompetenties.

Bij het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties is de organisatiecultuur een element dat alles en allen beïnvloedt. Ook al is een organisatiecultuur lastig te beïnvloeden, het kan wel, na een participatieve analyse van welk aspect daarin precies problemen geeft.

Multiculturele teams maar ook interdisciplinaire teams kennen meer meningsverschillen en conflicten dan egaal samengestelde teams. Samen met het team kunnen we de huidige samenwerking onderzoeken, en taken en gedrag helpen ontwikkelen die meer harmonieus en complementair zijn dan voorheen.