Hilde Consult - Consultancy for Development

Internationale samenwerking

Of het nu om ontwikkelingsorganisaties gaat, om bedrijven, om kerken of andere instanties die in meerdere landen activiteiten en/of menskracht hebben zitten, of die diverse culturele achtergronden in haar team heeft, samenwerking heeft dan altijd een internationale dimensie.

Effectieve samenwerking verhoogt de kwaliteit van het werk en de arbeidssatisfactie, heeft een positieve uitwerking op de productiviteit en werkt kostenbesparend. Maar het element ‘internationaal’ compliceert dit, en voegt er een geheel eigen agenda aan toe. Wie doet wat, wie gaat waar over, hoe komt besluitvorming tot stand, wie communiceert over wat wanneer en hoe, etc. etc. De mechanismen hierachter zijn cultureel bepaald, en zelfs dezelfde woorden kunnen anders geïnterpreteerd worden. Daarbij werken beide partijen vaak samen in een taal die niet je moedertaal is.

Deze complexiteit of delen daarvan kan ik helpen in kaart te brengen. Als we het eens zijn over de analyse (assessment / evaluatie), dan ligt de weg open voor visie-ontwikkeling, strategische planning, re-design van (delen van) organisatie / afdeling/ programma / project. Dat kan in Nederland, maar ook in Afrika, Latijns Amerika en Azië.

Ik ben gewend te werken in de driehoek opdrachtgever, locale setting, consultant, en ieders onderscheiden verantwoordelijkheden daarin scherp te krijgen en te respecteren. En om resultaten te bevorderen waar alle betrokken stake-holders mee verder kunnen. Praktisch.