Capaciteit & kwaliteit

Kwaliteit is meer dan een modewoord. Ieder weet dat doorgaande professionalisering een halszaak is, overal, maar ook juist in een snel veranderende internationale context. Life-long-learning betekent nieuwsgierig zijn, formeel maar juist ook informeel nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Doorgroeien.

Maar wát we leren en hoe we leren maken we vaak te weinig inzichtelijk m.n. voor onszelf (individu / organisatie als geheel). Daardoor kan verdieping of de keuze van nieuwe leer-onderwerpen, en dus je eigen kwaliteitsbevordering, achter blijven, of zelfs geheel ontbreken.

Dit geldt bij uitstek voor hen die niet in een collegiaal werkverband zitten, de free-lancers/ ZZP-ers. Maar niet alleen zij. Want in toenemende mate werk je niet meer een heel leven bij één baas, wat zal je volgende stap zijn en waarom? Ook een organisatie zal moeite doen gekwalificeerd personeel vast te houden, wil op hun ontwikkeling en performance investeren ten behoeve van de eigen continuïteit. Hoe ziet in uw organisatie het organisatie-leren er uit? Staan medewerkers lerend in hun werk? Een gezamenlijke (eventueel extern gefaciliteerde) reflectie kan managers helpen om leer-lijnen uit te zetten, gericht op concrete resultaten in verbeterde diensten en producten. Soms moet daarvoor een structuur aangepakt worden, of een systeem. Maar heel vaak moet er eerst een cultuuromslag komen wil men echt de schouders er onder zetten.

Kwaliteit kan gebaat zijn bij het koppelen van duidelijke competentie-richtlijnen bij een bepaalde functiebeschrijving. En bij het afspreken van indicatoren voor groei / toename capaciteit (kwalitatief en/of kwantitatief). Dan pas ook kun je verandering monitoren. In dit alles is reflectie een must voor elke betrokkene. Ik werk met mensen en bedrijven / organisaties aan het toenemen van hun reflectief vermogen.