Hilde Consult - Consultancy for Development
Voor wie

Voor ieder die diensten zoekt op het gebied van mijn 4 pijlers of combinaties daarvan:

  • Cultuur & diversiteit
  • Internationale samenwerking
  • Verandering van binnen uit
  • Capaciteit & kwaliteit Read on
Coaching

De internationale mobiliteit is enorm toegenomen. Als coach houd ik mij op professionele basis bezig met het begeleiden van individuen en organisaties die daarin:

  • antwoorden zoeken op vragen
  • oplossingen zoeken voor problemen,
  • ongebruikte mogelijkheden willen leren benutten
  • bepaalde kennis en vaardigheden willen ontwikkelen.

Read on

Faciliteren

De rol van een facilitator kan vergeleken worden met die van een orkestdirigent: het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid naar boven halen, maar zelf geen instrument bespelen. De facilitator vergemakkelijkt onderlinge uitwisseling door gestructureerde technieken en communicatievaardigheden in te zetten. Bijv. bij intervisie, strategisch plannen, besluitvormingsprocessen, probleemoplossing, creatieve team-ontwikkeling. Read on

Training

Binnen het kader van mijn 4 pijlers heb ik een aantal trainingen ‘op de plank liggen’ die ik met een kleine aanpassing aan uw situatie kan verzorgen. Maar om uw eigen specifieke gewenste verandering te dienen, en de door u zelf gewenste resultaten te ondersteunen, ligt een maatwerk-training meer voor de hand. Hilde Consult doet beide. Read on

Assessment/ Evaluatie/ Design

Veel werkgevers sturen hun werknemers op training. De aanname is dat wat een werknemer leert dat dat de organisatie vooruit helpt. Maar in welke richting? Is daar een plan voor? Welke kant wil je op met het geheel, zodat ieders bijdrage daarmee matcht? En hoe kom je daar achter? Read on

Advies

Hilde Consult adviseert op het gebied van internationaal, cultuur en diversiteit, met name gericht op organisatieontwikkeling en capaciteitsversterking van bedrijven /organisaties in het plaatselijk maatschappelijk middenveld. Wij bieden kaders, structuren, werkvormen en begeleiding om daar te komen waar je wilt. Geen document in een la, maar concreet gedrag in de gewenste richting Read on

Algemene voorwaarden

Contracten worden na de intake van te voren opgesteld. In die overeenkomst wordt het doel, de aanpak en verdere afspraken omschreven. De overeenkomst is bedoeld om helderheid te bevorderen en wordt zowel door de cliënt, een eventuele opdrachtgever als door mij ondertekend. Read on