Hilde Consult - Consultancy for Development

Coaching algemeen

Betreffende internationale loopbanen zijn er een aantal trends waarneembaar:

 • persoonlijke ontwikkeling als drijfveer voor uitzending is belangrijker geworden
 • werknemers worden jonger uitgezonden, dan zijn ze flexibeler en goedkoper
 • internationale ervaring wordt ook aangeboden via projecten en workshops
 • regionale clustering en shared services centers bieden werknemers andere kansen
 • bij ontwikkelingssamenwerking geldt dat er meer locale expertise is en minder expats nodig

In dit geheel bied ik de volgende diensten aan:

 1. Coaching van iemand gerelateerd aan een internationale werk en/of leef-omgeving is qua proces niet heel veel anders dan 'gewoon' coaching, maar de context is dat wel. Die is meestal complex en er komt erg veel op je af. Zowel voordat je weggaat als wanneer je terugkomt. En er tussenin.
 2. Coaching in het bedrijfsleven kent verschillende stijlen en vormen. In het kader van diversiteit, cultuur en internationaal kan ik op verschillende lagen begeleiden.
 3. Collectieve ambitieontwikkeling in professionele organisaties wordt complexer naarmate er meer elementen betreffende diversiteit en internationaal een rol spelen. Ook de cultuur in een organisatie heeft veel impact op het functioneren en de prestaties van medewerkers, terwijl die cultuur als zodanig betrekkelijk lastig zelf voor verandering vatbaar is.

Zie voor andere mogelijkheden ook onder Training en Faciliteren. Voor vragen over een coachings-traject lees verder.

Ik hanteer de NOBCO Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de Stichting NOBCO.

 1. Coaching van iemand gerelateerd aan een internationale werk en/of leef-omgeving is qua proces niet heel veel anders dan 'gewoon' coaching, maar de context is dat wel. Die is meestal complex en er komt erg veel op je af. Zowel voordat je weggaat als wanneer je terugkomt. En er tussenin.
  • Normaal bestaat niet meer.
   Een langer durend verblijf in een volstrekt andere culturele en sociale omgeving is van een geheel andere orde dan een buitenlandse vakantie. Een aantal zekerheden vallen weg. Je hebt je vakkennis wel paraat, maar alle rest? Normaal bestaat niet meer. Sociaal en cultureel moet je je aanpassen. Je rol en positie wisselt. De veelheid aan keuzes is overweldigend, nog afgezien van het feit dat behoorlijk wat gebieden waarop je keuzes moet maken nieuw zijn. En je gezin als je die hebt heeft haar eigen dynamiek, je partner, kinderen... hoe gaat het daar mee... En weer terug is de schok soms nog sterker. Want wat moet je met je nieuw verworven competenties in je oude omgeving...
  Dit soort grote veranderingen roepen vaak stress en weerstand op. Niet voor niets dat bij expats veel huwelijken onder druk komen te staan. Kortom: je wordt uit je comfort-zone getrokken, en er wordt een zware wissel getrokken op je persoonlijkheid, je authenticiteit en je skills-set die je meebrengt. Terwijl die je succes uitmaken (meer nog dan culturele sensitiviteit, zo wijst onderzoek uit).
  Begeleiding kan je op koers houden en voorkomen dat je in het moeras wegzakt. Ik ben naast agoog ook ervaringsdeskundige, dus bel / mail gerust om contact te maken om te zien of en waarmee ik je kan helpen.

 2. Coaching in het bedrijfsleven kent verschillende stijlen en vormen. In het kader van diversiteit, cultuur en internationaal kan ik op verschillende lagen begeleiden:
  • Executive coaching (gericht op de ontwikkeling van leiderschap; het strategisch denken van bijvoorbeeld managers staat hierbij voorop)
  • Business-coaching (gericht op de ontwikkeling van ondernemerschap; deze vorm is afgeleid van executive coaching)
  • Personal coaching ofwel life coaching (gericht op persoonlijke zaken zoals balans tussen werk en privé)
  • Preventieve coaching (gericht op het voorkomen van uitval van waardevolle medewerkers)
  • Performance coaching (gericht op de ontwikkeling van specifieke individuele competenties en vaardigheden)
  • Team coaching (gericht op teamontwikkeling)

 3. Collectieve ambitieontwikkeling in professionele organisaties wordt complexer naarmate er meer elementen betreffende diversiteit en internationaal een rol spelen. Ook de cultuur in een organisatie heeft veel impact op het functioneren en de prestaties van medewerkers, terwijl die cultuur als zodanig betrekkelijk lastig zelf voor verandering vatbaar is.
  Als coach help ik professionals om daarbij relaxed om te gaan met de jungle van regels en procedures die hen omringt. Twee groepen:
  1. De goede vakmensen helpen om zichzelf niet langer gevangen te houden in een organisatie als de onvrijheid en disciplinering hen naar de keel grijpt.
  2. En de managers helpen om te durven differentiëren omdat het in een professionele organisatie een illusie is te denken dat daar gelijke monniken werken. Geef de een de gewenste vrijheid en professionele autonomie, gewoon omdat die kei-goed is in het vak. Stuur de ander strak en kort-cyclisch aan omdat hij het niet kan of niet wil. Niets is immers zo ongelijk, als de gelijke behandeling van ongelijken.