Hilde Consult - Consultancy for Development

E-interventie

E-interventies kunnen het begeleidingsproces ondersteunen, verbreden, verdiepen, versterken en verrijken. E-coaching staat voor electronic coachen, dat wil zeggen coachen via de elektronische weg. Hier valt elke vorm van coaching onder waarbij er sprake is van het gebruik van informatie- en communicatietechniek (ICT). Of te wel: via telefoon of internet. Klik door voor een overzichtstabel van de verschijningsvormen van e-coachen met voor elk de kenmerken.

E-coaching is een specialisatie. Binnen deze vorm van begeleiding is er sprake van een specifieke dynamiek, intensiteit en looptijd. Dit vraagt een andere werkwijze van de coach. Er worden extra communicatie- en cognitieve vaardigheden gevraagd van een professional die online begeleiding als tool inzet.

Hilde Consult heeft meer dan 20 jaar ervaring met begeleiding op afstand.
Net als bij face-to-face (F2F) coaching gaat het altijd om de vraag die iemand / een organisatie heeft, en welk doel iemand wil bereiken. Het proces impliceert net als bij F2F reflectie en oefeningen, en zal dus ook tussen de contactmomenten in net zoveel verwerkingstijd vragen van de cliënt als ‘gewone’ coaching. Diverse vormen kunnen complementair ingezet worden, en een traject wordt op maat ingericht en afgesproken. Afhankelijk daarvan wordt een prijs afgesproken.

De verschillende vormen van e-coaching verschillen van elkaar op diverse kenmerken. Er zijn globaal vier belangrijke kenmerken:

  • Zichtbaarheid: de coach en cliënt kunnen elkaar wel of niet zien;
  • Nabijheid: de coach en cliënt zijn wel of niet in dezelfde ruimte aanwezig;
  • Tijd: de communicatie tussen coach en cliënt vindt in tijd, gelijk of ongelijk plaats (synchroon/ asynchroon);
  • Uitingsvorm: de communicatie tussen coach en cliënt verloopt via het gesproken of geschreven woord.
Maar in alle gevallen geldt:
  • Er is sprake van coaching. Kenmerkend is het ontbreken van een hiërarchische, adviserende en/of aanbod-gerichte relatie, waardoor deze vorm zich inhoudelijk onderscheidt van e-learning en e-therapie;
  • Het leer- en reflectieproces vindt plaats in de praktijk van de cliënt (on-the-job of in de leefomgeving) en wordt ondersteund door het inzetten van internet. Door deze aanpak wordt er gewerkt in realistische en voor de cliënt relevante situaties;
  • De communicatie tussen coach en cliënt verloopt niet in nabijheid van elkaar (in person), maar op fysieke afstand (distance/ remote). Hierdoor is het coachingstraject niet van plaats afhankelijk.

Door gebruik te maken van gratis skype (al dan niet met webcam) zijn er nauwelijks additionele kosten.

Contact me per telefoon of mail om te bespreken wat in jouw geval past en voor intake / offerte. Mijn skype-naam is hildeconsult.