Hilde Consult - Consultancy for Development

Wandelen, testen en spelen

Coaching bij Hilde

We beginnen altijd met wat er is, bepalen dan waar je heen wilt, brengen de hindernissen in kaart die verhinderen dat je er komt, ruimen die zoveel mogelijk uit de weg, en zetten de eerste stapjes om met nieuw gedrag concreet je verandering te doen... dan heb je de smaak te pakken en gaat met gemak alleen verder... op je eigen manier. Dat proces begeleid ik.

Wandelen, testen en spelen

Maar wat voor de een werkt doet dat niet automatisch voor de ander. Ik werk op maat, met een mengeling van verschillende methodes. Ik kies dus voor fusion, een integrale brede aanpak, waarin modellen worden gecombineerd. Het is een aanpak die jou zelf prikkelt tot creativiteit, zelfwerkzaamheid, en die je anders tegen de dingen laat aankijken.
Mijn stijl van werken is methodisch, brengt structuur aan, en geeft helderheid in de vraagstelling. Zo is snel te achterhalen waar het ‘probleem’ vandaan komt en kunnen er gerichte interventies plaatsvinden. Daardoor kan het zijn dat je binnen één sessie al een behoorlijke blokkade hebt opgeruimd of een dieper inzicht over jezelf hebt gekregen.

Of het nou individuen, groepen of organisaties betreft: het gaat bij coaching bij Hilde om het vergroten van ‘persoonlijk leiderschap’.
Persoonlijk leiderschap is de controle die je hebt over hoe en waar je je energie op richt, de mate waarin je je visie kent en durft te uiten, en de manier waarop je omgaat met de effecten die jij creëert. Leiderschap uit zich in gedrag, bijvoorbeeld in de mate waarin je anderen kunt inspireren, of in de niche die je vindt (jouw diensten/ producten die echt bij jou passen, en die aanslaan bij het publiek dat je bedient). Ik zet alles in om jouw / jullie persoonlijk leiderschap naar boven te halen en te versterken.

Ik heb veel ervaring in het werken in een multiculturele setting, en kan naast Nederlands werken in het Spaans, Frans en Engels.

Mijn stijl kenmerkt zich door hoge concentratie en aandacht voor het unieke in de persoon of groep met wie ik werk, scherpe analyse, en een relativerend gevoel voor humor.

Wil je meer weten over wandelen (waar/hoe), testen (wat/wanneer), spelen (het transformatie-spel, het kernkwadranten-spel, beeld-kaarten, etc.), neem gerust contact op.