Hilde Consult - Consultancy for Development
Intervisie

Intervisie is een methodiek die bijdraagt aan de professionalisering van professionals, bedrijven en organisaties. De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator. Je kunt Hilde Consult inroepen om een traject te faciliteren, en/of je te helpen zelf (een betere) intervisie-facilitator te worden. Read on

Organisatieontwikkeling

Hilde Consult faciliteert en ondersteunt u en uw organisatie in ontwikkelings- en verandertrajecten. Meedenken in het vinden van een richting die past bij het nagestreefde doel en de culturele en bedrijfskundige kenmerken van uw organisatie staat daarbij centraal. Read on

Specialisatie: de verwaarloosde organisatie

Als je deel uitmaakt van een organisatie, raak je sluipenderwijs gewend aan 'hoe de dingen hier gaan'. Alles wordt gaandeweg normaal, zelfs wat ongewoon of onhandig is. Pogingen om die zaken aan te pakken mislukken vaak, medewerkers raken vervreemd van hun werk en van elkaar en voor je het weet heb je een verwaarloosde organisatie: een organisatie waar het langdurig ontbreekt aan sturing en begeleiding. Read on

Externe procesbegeleider voor teamdiscussie/themadag e.d.

Op het gebied van mijn 4 pijlers kunt u mij inroepen als externe procesbegeleider tijdens een team-bijeenkomst of om binnen uw organisatie een themadag oid te faciliteren. Dan kunt u zich op de inhoud concentreren, en zorg ik voor een (speelse) aanpak voor bespreking / oefeningen etc. Read on