Hilde Consult - Consultancy for Development

Intervisie

Bedrijven en instellingen stellen steeds meer eisen aan professionalisering en het creëren van echt toegevoegde waarde voor de klant. Vanuit de behoefte aan reflectie op het vak is intervisie een zeer geschikte methodiek om te werken aan je professionele kwaliteit en je onderscheidend vermogen. Intervisie is ook een uitstekend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en zelfs voor organisatieontwikkeling. De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator.

Hoe doe je dat, intervisie

Intervisie doe je met een aantal vakgenoten (al dan niet collega’s van dezelfde organisatie). Het gaat er om, om gestructureerd te reflecteren op concrete werksituaties. Centraal staan het vergroten van je persoonlijke effectiviteit, het onderzoeken van je professionele opvattingen en het verrijken van je handelingsrepertoire.

De kern van het intervisietraject is de casusbehandeling van de deelnemers in kleine groepen (ongeveer zes tot acht deelnemers). Een van de deelnemers brengt een eigen casus in, de andere deelnemers stellen vragen om tot verdieping te komen.

De groep heeft een facilitator die de kwaliteit van de intervisiesessies bewaakt. De kwaliteit van de vragen. En de kwaliteitsbewaking van het 'oplossen' van de casus. Samen helpt dit om bij achterliggende opvattingen uit te komen.

De facilitator begeleidt het proces, stimuleert de deelnemers tot diepgaande reflectie. Daarom is het zijn of haar taak om een veilige leeromgeving te creëren. De facilitator heeft ervaring met meerdere methoden waardoor een groep kan variëren in het gebruik hiervan. De keuze voor een intervisiemethode kan bepalend zijn voor het succes van een intervisietraject.

Voordeel van een externe facilitator

Er zijn diverse boeken op de markt over intervisie, die een interne intervisie-begeleider die gewend is groepsprocessen te begeleiden, goed op weg kunnen helpen om dit zelf, in-house te doen.

Maar het kan ook zijn dat je een tijdje een externe facilitator erbij neemt, om de gewoonte ingeslepen te krijgen. En/of om je in de praktijk in aanraken te brengen met een aantal andere gestructureerde methoden.

Per slot: het aanbod van methoden ontwikkelt zich. Soms kun je hulp nodig hebben om een intervisie-groep op te starten of te re-vitaliseren. Dan is het een stimulans om specifieke methoden en werkvormen. 'goed onder de knie' te krijgen.

Contact me voor een oriënterende afspraak om te zien wat ik in uw situatie zou kunnen betekenen.