Hilde Consult - Consultancy for Development

Externe procesbegeleider voor teamdiscussie/themadag e.d.

De waarde van een externe facilitator heeft zich in veel organisaties bewezen. Een extern persoon zal als het goed is maximaal aandacht hebben voor de groepsdynamica, zorgen dat ieder aan bod komt, en dat doelen gehaald worden. Meestal zoek je iemand die goed in het onderwerp zit, maar die de inhoudelijk kant van het onderwerp bij de organisatie laat. Dat is een kunst op zich.

Het gaat er om

  • proces en inhoud te scheiden
  • de doelen te dienen van de club die iets wil (het ownership laten waar het ligt).
  • als procesbegeleider geen eigen agenda te hebben m.b.t de uitkomst
  • borgen dat de groep verder kan met concrete stappen na deze bespreking
  • werkvormen aanbieden, die een team / organisatie een ander en frisse aanvliegroute biedt

Wanneer

Soms hebben collega’s stokpaardjes waar anderen allergisch voor zijn, of kent men binnen een organisatie bepaalde argumenten al te goed om ze nog te horen, laat staan eigen gedrag daarop af te stemmen. Of soms is het thema zo nieuw dat u er niet goed raad mee weet hoe dat te bespreken op een manier die recht doet aan ieder, en weerstanden serieus neemt.

Ik beschik over een zeer lange ervaring in participatieve aspecten van groepsdynamica, en kan een groep helpen om met nieuw elan naar huis te gaan.

Contact me om uw situatie te bespreken en te bezien wat ik kan betekenen.