Advies

Je team, je organisatie, je bedrijf wil veranderen. Maar waarheen precies? Hoe ziet die stip aan de horizon eruit? En hoe kom je daar? Of stel, er is een probleem waar je met elkaar niet uitkomt. Meestal is het in deze gevallen op de lange termijn veel goedkoper om advies van buiten in te roepen dan zelf door te modderen. Want hoe eerder je er bij bent hoe makkelijker een oplossing in het verschiet ligt.

Wij bieden kaders, structuren, werkvormen en begeleiding om daar te komen waar je wilt. Geen document in een la, maar concreet gedrag in de gewenste richting.

Een goed advies kan pas beginnen na gedegen diagnose. Wat is de echte vraag van de opdrachtgever? Wat zit daar onder aan problemen / emoties / communicatie. Wat is al gedaan tot nu toe? Waarom lukte het niet op eigen kracht? Wat zijn de hobbels / weerstanden / beperkende overtuigingen om te veranderen in de goede richting? Wat is de goede richting? Welke rol speelt macht en geld daarbij? Wie zijn op waarop betrokken? Wat zijn hun belangen? Waar is wel draagvlak voor, waar (nog) niet?

Hoe meer mensen zijn betrokken bij diagnose, hoe helderder de specifieke situatie wordt. Want er zijn vele invalshoeken om iets te bezien, maar uiteindelijk moet dat een eenduidig beeld opleveren van waar we zijn en waar we naar toe willen. Het kenmerk van een adviseur is namelijk dat die niet zoals een manager beschikt over macht en middelen om iets af te dwingen. Je moet er zelf voor kiezen. Bij dat proces kan ik je helpen, want er zijn altijd veel oplossingen mogelijk.

Adviseren is voor mij dan ook: 'helping you to make informed decisions'
Een advies van buitenaf slaat al gauw de plank mis. Dan heb je een mooi document maar geen verandering. Geen acties, en dus geen resultaat. Maar als je zelf gaat inzien welke alternatieven en mogelijkheden er zouden kunnen zijn, dan voel je zelf aan wat bij je past op dit moment, en begint de verandering zich eigenlijk van binnenuit al te voltrekken. Dan komen neuzen in dezelfde richting, en komt die horizon een stuk dichterbij.

Vanuit 4 continenten kan ik daartoe voorbeelden en ideeën aandragen. Wat heeft waar gewerkt. Onder welke omstandigheden. Wat was daarvoor nodig. En met welke resultaten voor mensen en bedrijfsvoering.
Ter inspiratie.

Meer horen? Contact me om eens door te praten of ik je verder kan helpen bij je vragen.