Algemene voorwaarden

Contracten worden na de intake van te voren opgesteld. In die overeenkomst wordt het doel, de aanpak en verdere afspraken omschreven. De overeenkomst is bedoeld om helderheid te bevorderen en wordt zowel door de cliënt, een eventuele opdrachtgever als door mij ondertekend.

Algemene Voorwaarden
Hilde Consult is een handelsnaam van Consultancy for Development, gevestigd te Amersfoort, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nummer 05086426.
Op alle zakelijke transacties en aanbiedingen van Hilde Consult zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt op aanvraag kosteloos door ons aan u toegestuurd. Of download het bestand hier.

Tarieven. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor:

  • particuliere cliënten: mensen die de begeleiding zelf betalen;
  • zakelijke cliënten:
    1. medewerkers die een begeleidingstraject vergoed krijgen door de werkgever (bijvoorbeeld vanuit een CAO of een fonds); een bedrijf kan daartoe ook zelf contact opnemen (bijv. bij outplacement of re-integratie).
    2. een bedrijf / organisatie die voor zichzelf of voor een partner-organisatie een dienst aanvraagt

BTW. Het BTW nr. van Hilde Consult is NL 0133.69 404.B01. Voor werk in Nederland geldt een BTW-tarief van 21%, mbt werk voor ontwikkelingssamenwerking ben ik BTW-vrijgesteld.

In het geval dat mijn tarieven voor jou een werkelijke belemmering zijn om je aan te melden voor coaching of een training terwijl je dat wel graag zou willen, dan verzoek ik je toch contact met mij op te nemen. We kunnen dan samen kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.

Corporate Social Responsibility
Hilde Consult doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door te werken volgens de principes van WereldCoach: Eén gecoachte hier is één gecoachte daar. Eveneens werkt Hilde Consult volgens de principes van The White Label, het keurmerk voor verantwoorde ondernemers (in de bedrijfsvoering zo 'groen' mogelijk werken zoals weinig printen, openbaar vervoer, zuinig met stroom en water, Fairtrade koffie, etc.).

Het past in onze zakelijke benadering dat ook organisaties die zich geen professionele ondersteuning kunnen veroorloven wel geholpen worden. Voorwaarde is dat hun missie en visie voldoende linkt met het soort service die we verlenen, maar dat men daar geen of onvoldoende budget voor heeft. HildeConsult draagt in een dergelijk geval bij met time/energie/diensten tegen een lagere prijs of vrij van kosten op gift-basis. Dit wordt net als altijd gedaan op contract-basis, en uitgevoerd op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau als gebruikelijk.
Neem alstublieft contact op als deze situatie op u van toepassing is.