Hilde Consult - Consultancy for Development
Wie is Hilde

Ik ben een sociale wetenschapper met een behoorlijke portie bagage aan organisatiekunde en coaching (Rijksuniversiteit Groningen), plus zeer ruime internationale ervaring. Ik ben iemand die zich gemakkelijk beweegt op alle continenten, en zich met respect kan verhouden tot mensen van allerlei achtergronden, rangen en standen. Met oprechte interesse. Read on

Ervaring

De rode draad in mijn werkzaam leven is: wat er in zit kan er ook uitkomen, soms is wat begeleiding daarbij handig. Mijn kracht is om de 'zachte' onzichtbare lagen van mensen en organisaties te verbinden aan 'harde' concrete resultaten, zichtbaar in gedrag. Read on

Benadering

Hilde Consult heeft een eigen stijl en benadering. Wel transparant maar niet in een hokje te vangen. Want ik mix kennis en kunde uit verschillende disciplines, culturen en stijlen tot een nieuwe blend, die ik in verschillende combinaties inzet, passend bij uw vraag. Read on

Partners

Hilde Consult is een één-vrouws-bedrijf. Veel van mijn werkzaamheden doe ik echter samen met anderen. In mijn netwerken zoek ik zo nodig een deskundige, een expert op een gebied die aanvullend is op de mijne, en die het eindresultaat krachtig en positief kan bevorderen. De eventuele aanvullende expertise hangt af van de vraag van de cliënt, en zal opgenomen zijn in de offerte en het contract. Read on